ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสารกัมมันตรังสี ไม่ต่ำกว่า 4 สไลด์

แผน-จ้างบำรุงรักษาฯ เครื่องตรวจอวัยวะ 4 สไลด์