ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 79,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์สำนักงาน-3-รายการ-79200.pdf - (15 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่