ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 79,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์สำนักงาน-3-รายการ-79200.pdf (10 downloads)