ประกาศประกวดราคาปี 63-จ้างเหมาบริหารจัดการดูแลศูนย์อาหาร (28 ส.ค.-12 ก.ย.62)

ประกาศประกวด ปี63-จ้างดูแลศูนย์อาหาร