ประกาศประกวดราคาปี 63-จ้างเหมาบริหารจัดการดูแลศูนย์อาหาร (28 ส.ค.-12 ก.ย.62)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวด ปี63-จ้างดูแลศูนย์อาหาร

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่