ประกาศแผนปี63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

แผน-เปลี่ยนแปลงแผน ปี63-จ้างเหมาบำรุงฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 เครื่อง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่