ประกาศแผนปี63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ของภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 2 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผนปี 63-จ้างบำรุงฯครุภัณฑ์ของภาควิชารังสี 2 เครื่อง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่