ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 จำนวน 2 โครงการ

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 01-02-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

Double-Lumen.pdf - (58 download)

ราคากลาง Double-Lumen.pdf - (24 download)

วัสดุซับเลือด.pdf - (55 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่