ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเครื่องชี้นำทางในการผ่าตัดสมองและไขสันหลัง

ประกาศแผนปี 63-จ้างบำรุงรักษาฯ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมฯ เครื่องชี้นำ ผ่าตัดสมอง