ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสลายนิ่ว

ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบำรุงฯ เครื่องสลายนิ่ว