ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบเวชระเบียนฯ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบำรุงรักษาฯ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบเวชระเบียน

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่