ประกาศรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงห้องส่องกล้อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 02-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ สำหรับ โครงการปรับปรุงห้องส่องกล้อง

ผู้สนใจสามารถขอรับร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา และเอกสารขอบเขตของงานจ้างได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ สามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง inv@nmu.ac.th   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562

TORห้องส่องกล้อง

แบบห้องส่องกล้อง

ปร4-5-6

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่