ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้ออุปกรณ์ขยายบอลลูน)

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 01-02-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

Scan0001-9.pdf - (74 download)

Scan0002-8.pdf - (76 download)

Scan0003-9.pdf - (75 download)

ราคากลางสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดฯ-1.pdf - (31 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่