ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยในดิจิตอล จำนวน ๑ งาน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยในดิจิตอล จำนวน 1 งาน

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่