ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ,สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่อมพิมพ์

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ,สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่อมพิมพ์ ระยะเวลา 3 ปี

 

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่