ประกาศผู้ชนะ รายการ รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่ จำนวน 132 ตัว ภายในวงเงิน 3,220,272 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเลฌกทรอนิกส์

รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่-132-ตัว-3220272.pdf (4 downloads)