ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อผ้าคลุมตัดปลอดเชื้อ )

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 01-02-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

Scan0001-10.pdf - (70 download)

Scan0002-9.pdf - (65 download)

Scan0003-10.pdf - (72 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่