ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ภาควิชาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฺBasic Science)

หมวดหมู่ : สำนักงานอธิการ

วันที่ประกาศ : 09-09-2019    ผู้ประกาศ : ชริษา สิทธินันทน์


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวดราคาเครื่องมือแพทย์

Tor เครื่องมือแพทย์และห้องผ่า

ราคากลางเครื่องมือแพทย์

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่