ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 734,876.00 บาท ระหว่าง 9-12 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0008.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่