ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดรายการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์

หมวดหมู่ : สำนักงานอธิการ

วันที่ประกาศ : 10-09-2019    ผู้ประกาศ : ชริษา สิทธินันทน์


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวด TV

TOR โทรทัศน์

ราคากลางโทรทัศน์

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่