เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ประกาศ : 11-09-2019    ผู้ประกาศ : กฤษกร


ดาวน์โหลด

จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ.pdf - (48 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่