ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ภายในวงเงิน 5,193,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12-26 มิถุนายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 12-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์การศึกษา-4-รายการ-5193000.pdf - (7 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่