ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 130 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 5-10 กันยายน 2562

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-130-เครื่อง-2600000.pdf (13 downloads) เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-จำนวน-130-เครื่อง-2600000.pdf (13 downloads) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-130-เครื่อง-2600000-1.pdf (10 downloads)