ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 130 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 5-10 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-130-เครื่อง-2600000.pdf - (15 download)

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-จำนวน-130-เครื่อง-2600000.pdf - (20 download)

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-130-เครื่อง-2600000-1.pdf - (13 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่