ประกาศผลการให้ใช้พื้นที่ในอาคารทีปังกรรัศมีโชติเพื่อให้บริการศูนย์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นครบวงจร

ประกาศฯ ร้านแว่น อาคารทีปังกร