ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อ Gas Cassette ทำให้ปราศจากเชื้อ)

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 01-02-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

Scan0001-13.pdf - (53 download)

Scan0002-12.pdf - (52 download)

Scan0003-13.pdf - (53 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่