ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อต่างๆสารเสพติด)

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 01-02-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

Scan0001-15.pdf - (63 download)

Scan0002-13.pdf - (61 download)

Scan0003-14.pdf - (61 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่