ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือทางการแพทย์ ยี่ห้อ ยีอี จำนวน 24 เครื่อง

ประกาศแผนปี 63-จ้างบำรุงฯ เครื่องมือ ยี่ห้อ ยีอี 24 เครื่อง