ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือทางการแพทย์ ยี่ห้อ ยีอี จำนวน 24 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผนปี 63-จ้างบำรุงฯ เครื่องมือ ยี่ห้อ ยีอี 24 เครื่อง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่