ประกาศแผน ปี 2563 จัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 900,000 ลูกบาศก์เมตร

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

อนุมัติประกาศแผน-แก๊สออกซิเจนเหลว-900000-ลบ.ม..pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่