ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตชุดสว่าน.pdf - (13 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่