ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2562

ประกาศร่างขอบเขตชุดสว่าน.pdf (1 download)