ประกาศประกวดราคาปี63-จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง เลขที่ 4558/2562 ลงวันที่ 27 ก.ย.62

ประกาศประกวดราคาปี63-จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก รายละเอียดปี63-จ้างกำจัดปลวก 11 เดือน