ประกาศประกวดราคาปี63-จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง เลขที่ 4558/2562 ลงวันที่ 27 ก.ย.62

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวดราคาปี63-จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก รายละเอียดปี63-จ้างกำจัดปลวก 11 เดือน

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่