ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่าง ๆ จำนวน 16 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

1.ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างครุภัณฑ์ 27 เครื่อง 2.ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างบำรุงฯ เครื่องมือผ่าตัดฯเครื่องชี้นำทางผ่าตัดสมอง3. ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างบำรุงฯครุภัณฑ์การแพทย์ 4 เครื่อง 4.ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาทำความสะอาด 5.ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ ยีอี จำนวน 2 เครื่อง 6.ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาบำรุงรักษาฯ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ไม่ต่ำกว่า 4 สไลด์7. ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาบำรุงฯ โปรแกรมเวชระเบียน 8.ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาบำรุงฯครุภัณฑ์การแพทย์ของภาควิชรังสีวิทยา 9.ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาบำรุงฯเครื่อวัดความหนาแน่นกระดูก 10.ประกาศผู้ชนะปี63-จ้างกำจัดปลวก 1 เดือน 11.ประกาศผู้ชนะปี63-จ้างดูแลศูนย์อาหาร 12.ประกาศผู้ชนะปี63-จ้างบำรุงฯครุภัณฑ์ เดรเกอร์ 19 เครื่อง 13.ประกาศผู้ชนะปี63-จ้างเหมาวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ 14.ผู้ชนะปี 63-จ้างบำรุงฯ เครื่องเอกซเรย์ 2 เครื่อง 15.ผู้ชนะปี 63-จ้างบำรุงฯเครื่องมือทางการแพทย์ ยี่ห้อ ยีอี 24 เครื่อง 16.ผู้ชนะปี63-จ้างบำรุงฯ เครื่องเอกซเรยีซีอาร์ม 7 เครื่อง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่