ประกาศผู้ชนะปี63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส ยี่ห้อ 3M

ผู้ชนะปี63-จ้างบำรุงฯ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส