ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส้วมท่อน้ำทิ้ง