ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส้วมท่อน้ำทิ้ง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่