ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วย สามัญชั้น ๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศ โครงการมว.ชั้น 8