ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วย สามัญชั้น ๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-09-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ยกเลิกประกาศ โครงการมว.ชั้น 8

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่