ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปี 2563 จำนวน 9 แผน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 03-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์เงินรายได้-เงินอุดหนุนรัฐบาล-9-รายการ.pdf - (17 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่