ประกาศแผนการจัดหาชุดตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา และ แผนการจัดหาชุดตรวจทางโลหิตวิทยา และจุลทรรศน์วิทยา

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 11-10-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

แผนโครงการจัดซื้อน้ำยาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-ระยะเวลาดำเนินการ-5-ปี.pdf - (24 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่