แผนการจัดซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด Introducer Sheath จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 14-10-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผนขึ้น Introducer sheathราคากลาง 1

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่