แผนการจัดซื้อไหมเย็บแผล สังเคราะห์ไม่ละลาย เส้นเดี่ยว Nylon (630125.1-15) จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 14-10-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน 630125ราคากลาง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่