แผนการจัดซื้อไหมเย็บแผล สังเคราะห์ไม่ละลาย เส้นถัก (630128.1-9) จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 14-10-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน 630128ราคากลาง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่