แผนการจัดซื้อไหมเย็บแผล สังเคราะห์ละลายเร็วชนิดถัก (630123.1-3) จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 14-10-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน 630123ราคากลาง PDF

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่