ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 130 เครื่อง วงเงิน 2,600,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2562 โดยวิธี e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-จำนวน-130-เครื่อง-2600000-ครั้งที่2.pdf - (33 download)

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-130-เครื่อง-2600000-ครั้งที่-2.pdf - (32 download)

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-130-เครื่อง-2600000.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่