ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 150 เครื่อง วงเงิน 4,500,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศเครื่องควบคุมสารละลาย.pdf - (24 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่