ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อขวดเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 2 รายการ)

Scan0001-18.pdf (34 downloads) Scan0002-16.pdf (30 downloads) Scan0003-17.pdf (36 downloads)