ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์สแตนเลส จำนวน 18 รายการระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2562 วงเงิน 1,556,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่