ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 07/2563 โครงการจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3ปี จำนวน 20 แผน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 20-10-2019    ผู้ประกาศ : chaturong


ดาวน์โหลด

ประกาศแผน-กลุ่มน้ำเกลือ.pdf - (95 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาโรค-หู-คอ-จมูก-61-รายการ-1.pdf - (44 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาชีววัตถุ-28-รายการ.pdf - (24 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาใช้นอก.pdf - (47 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาดัชนีรักษาแคบ-12-รายการ.pdf - (31 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาต่อมไร้ท่อ.pdf - (55 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลีอด.pdf - (62 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาต้านไวรัส-11-รายการ-1.pdf - (16 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาทางเดินปัสสาวะ-14-รายการ.pdf - (34 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาปฏิชีวนะ-11-รายการ.pdf - (35 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาประเภทสารน้ำ-20-รายการ-1.pdf - (18 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาประสาทวิทยา.pdf - (65 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยามะเร็ง-11-รายการ.pdf - (22 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาระงับปวด.pdf - (44 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร-31-รายการ.pdf - (37 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด-44-รายการ.pdf - (40 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาไขมันในเส้นเลือด-13-รายการ.pdf - (38 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาวิสัญญี.pdf - (31 download)

ประกาศแผน-กลุ่มยาอื่นๆ-52-รายการ.pdf - (59 download)

ประกาศแผน-กลุ่มรังสีวินิจฉัย.pdf - (45 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่