ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hormone,โรคติดเชื้อ,ยา,มะเร็ง เครื่อง cobas)

Scan0001-19.pdf (50 downloads) Scan0002-17.pdf (52 downloads) Scan0003-18.pdf (41 downloads)