ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ 12 ลีด จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 2,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า.pdf - (22 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่