ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงวัสดุงานประปา จำนวน 213 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศแผน-3.pdf - (27 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่