ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 150 เครื่อง วงเงิน 4,500,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนเครื่องควบคุม.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่