ประกาศเชิญชวนเครื่องไตเทียม จำนวน 11 เครื่อง วงเงิน 4,950,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนเครื่องไตเทียม.pdf - (19 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่