ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 มหาวชิราวุธ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 มหาวชิราวุธ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่