ประกาศแผนปี63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 6 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 08-11-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบำรุงฯ เครื่องกำเนิดไอน้ำ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่